بایگانی برچسب ها: گوشت گراز

گوشت گراز حلال است یا حرام؟

گوشت گراز حلال است یا حرام؟

گوشت گراز حلال است یا حرام؟ خرید و فروش گوشت گراز چه حکمی دارد؟ اصطلاح حرام گوشت ، اصطلاحی است که در ادیان و مذاهب به کار برده می شود و به حیوانی گفته می شود که خوردن گوشت آن در آن دین یا مذهب حرام شمرده شود. این که چه حیواناتی حرام گوشت هستند بسته به ادیان و مذاهب گوناگون فرق می کند. گوشت گراز گوشت گراز حرام است و اگر همان خوک باشد نجس است و خرید و فروش آن جایز نیست. منابع: حضرت امام، توضیح المسائل (محشی – امام خمینی)؛ ج ۱، ص ۱۴۱...

ادامه مطلب