بایگانی برچسب ها: گل شاه سپند

معرفی گل شاه سپند

معرفی گل شاه سپند

نحوه نگهداری گل شاه پسند   در جنس شاه پسند بیش از ۲۵۰ گونه وجود دارد که بعضی از گونه های این جنس بومی اروپا (V. officinanlis) و برخی بومی آمریکای جنوبی (V. rigida) هستند. در بین آن ها گونه های یک ساله و چند ساله یافت می شود که برخی از آن ها ژوخه ای و ریزومی هستند. بیشتر رقم های شاه پسند روی زمین پهن شده وگسترش می یابند. دارای برگ های کوچک و بیضوی با بریدگی های عمیق در حاشیه است. برگ و ساقه از کرک های ریز پوشیده شده است. گل ها...

ادامه مطلب