بایگانی برچسب ها: پاک کردن فایل قفل شده با استفاده از حالت Safe Mode در سیستم ویندوز

پاک کردن فایل قفل شده با استفاده از حالت Process Explorer در ویندوز

پاک کردن فایل قفل شده با استفاده از حالت Process Explorer در ویندوز

  پاک کردن فایل قفل شده با استفاده از حالت Process Explorer در ویندوز ترفند ها به شما آموزش می دهد که چگونه فایل های قفل شده یا محدود شده را در سیستم ویندوز یا مکینتاش پاک کنید. اگر از سیستم ویندوز استفاده می کنید, می توانید به کمک Safe Mode یا برنامه ی Process Explorer فایل قفل شده را پاک کنید و اگر از سیستم مکینتاش استفاده می کنید, می توانید به کمک Get Info قفل فایل را باز کنید یا فایل را از طریق Terminal حذف اجباری کنید. فایل قف...

ادامه مطلب

پاک کردن فایل قفل شده با استفاده از حالت Safe Mode در سیستم ویندوز

پاک کردن فایل قفل شده با استفاده از حالت Safe Mode در سیستم ویندوز

  پاک کردن فایل قفل شده با استفاده از حالت Safe Mode در سیستم ویندوز ترفند ها به شما آموزش می دهد که چگونه فایل های قفل شده یا محدود شده را در سیستم ویندوز یا مکینتاش پاک کنید. اگر از سیستم ویندوز استفاده می کنید, می توانید به کمک Safe Mode یا برنامه ی Process Explorer فایل قفل شده را پاک کنید و اگر از سیستم مکینتاش استفاده می کنید, می توانید به کمک Get Info قفل فایل را باز کنید یا فایل را از طریق Terminal حذف اجباری کنید. حذف ...

ادامه مطلب