بایگانی برچسب ها: نحوه ی افزودن  Timecode در Final Cut Pro

نحوه ی افزودن  Timecode در Final Cut Pro

نحوه ی افزودن  Timecode در Final Cut Pro

  نحوه ی افزودن  Timecode در Final Cut Pro   در Final Cut Pro, Timecode یک بخش خاصی از ویدئو را مشخص می کند و می تواند ساعت ها, دقیقه ها یا فریم ها را نمایش دهد. Timecode در  Final Cut Pro زمانی به شما کمک می کند که می خواهید به قسمت خاصی از فریم ویدئوی خود بروید. به عنوان مثال اگر می خواهید در لحظه ی خاصی از ویدئوی خود جلوه ای را اضافه کنید می توانید از Timecode برای رسیدن به این ثانیه از ویدئو استفاده کنید. Timecode برای تعیین...

ادامه مطلب