بایگانی برچسب ها: معنی اسم طاها چیست؟

معنی اسم طاها

معنی اسم طاها

معنی اسم طاها معنی اسم طاها طاها اسم پسرانه است، معنی طاها: (عربی) (= طه)، ( طه. [طاها نگارش فارسیانه طه میباشد]. ریشه اسم طاها اسم عربی فراوانی اسم طاها در حال حاضر تقریباً ۲۳۹۰۰ نفر با اسم طاها در قید حیات می باشند (این آمار تا سال ۹۴ می باشد). منبع:معنی اسم طاها معنی اسم طاها ...

ادامه مطلب