بایگانی برچسب ها: علت مدفع زیاد

علت مدفع زیاد

علت مدفع زیاد

علت دستشویی رفتن زیاد چیست؟ علت مدفع زیاد عادات دفع مدفوع از فردی به فرد دیگر متفاوت است ؛ تعداد دفعات مشخصی که فرد باید از دستشویی در روز استفاده کند وجود ندارد.برخی افراد ممکن است چند روز بدون حرکت منظم روده باشند و برخی دیگر یک یا دو بار در روز به طور متوسط به دستشویی بروند.زیاد دستشویی رفتن چند دلیل وجود دارد که چرا حرکات روده شما ممکن است کاهش و یا افزایش یابد، از جمله عادات غذایی و فعالیت فیزیکی شماست. افزایش حرکات روده در هر...

ادامه مطلب