بایگانی برچسب ها: ساخت گرمکن دست

چگونه برای دست هایمان گرمکن درست کنیم؟

چگونه برای دست هایمان گرمکن درست کنیم؟

چگونه برای دست هایمان گرمکن درست کنیم؟ ترفند ها به شما آموزش می دهد که چگونه با استفاده از برنج نپخته و پارچه, گرمکن دست درست کنید.   مراحل   روی کاغذ یک قلب بکشید. این قلب الگوی گرمکن دستی است که می خواهید درست کنید. الگوی قلب از این قلب به عنوان الگو برای کشیدن روی پارچه استفاده کنید. ۴ عدد از این قلب ها روی پارچه بکشید.   قلب های پارچه ای را برش دهید. برش الگو لبه های دو قلب را به هم بدوزید. در انتهای آن شکاف ...

ادامه مطلب