بایگانی برچسب ها: خصوصیات و ویژگی نیمکره های مغز

ویژگی های نیمکره های مغز

ویژگی های نیمکره های مغز

خصوصیات و ویژگی نیمکره های مغز     ویژگی های نیمکره های مغز باید در ابتدا بدانید که نیمکره سمت چپ بدن اعمال مربوط به قسمت راست بدن را انجام می دهد. اگر این نیمکره کار خود را درست انجام ندهد سمت راست بدن فلج خواهد شد. ویژگی های مثبت افرادی که دارای نیمکره ی چپ فعال هستند: این نیمکره جایگاه ریاضیات و فلسفه است و کسانی که نیمکره سمت چپ فعالی دارند عاشق ریاضیات می باشند و حل مسائل ریاضی را خیلی دوست دارند. افرادی که نیمکره چپ ف...

ادامه مطلب