بایگانی برچسب ها: تلویزیون آمازون

نحوه ی اضافه کردن برنامه به تلویزیون های هوشمند سامسونگ

نحوه ی اضافه کردن برنامه به تلویزیون های هوشمند سامسونگ

  نحوه ی اضافه کردن برنامه به تلویزیون های هوشمند سامسونگ ترفند ها به شما آموزش می دهد که چگونه برای تلویزیون هوشمند خود از فروشگاه برنامه ی smart TV, برنامه دانلود کنید. برای یادگیری این ویژگی کاربردی مقاله ی زیر را مطالعه کنید. تلویزیون هوشمند سامسونگ   مراحل تلویزیون را روشن کنید. اگر تلویزیون شما به اینترنت متصل نباشد نمی توانید برای آن برنامه دانلود کنید. دکمه ی Home کنترل را فشار دهید. Apps را انتخاب کنید و دکمه ی ...

ادامه مطلب

نحوه ی اضافه کردن برنامه به تلویزیون Apple

نحوه ی اضافه کردن برنامه به تلویزیون Apple

  نحوه ی اضافه کردن برنامه به تلویزیون Apple ترفند ها به شما آموزش می دهد که چگونه برای تلویزیون هوشمند خود از فروشگاه برنامه ی smart TV, برنامه دانلود کنید. برای یادگیری این ویژگی کاربردی مقاله ی زیر را مطالعه کنید. Apple tv مراحل تلویزیون را روشن کنید. اگر تلویزیون شما به اینترنت متصل نباشد نمی توانید برای آن برنامه دانلود کنید. اگر تلویزیون شما از نسل سوم تلویزیون یا مدل های قدیمی تر باشد, نمی توانید از این ویژگی استفاده کنید. App Sto...

ادامه مطلب

نحوه ی اضافه کردن برنامه به تلویزیون Amazon Fire

نحوه ی اضافه کردن برنامه به تلویزیون Amazon Fire

  نحوه ی اضافه کردن برنامه به تلویزیون Amazon Fire ترفند ها به شما آموزش می دهد که چگونه برای تلویزیون هوشمند خود از فروشگاه برنامه ی smart TV, برنامه دانلود کنید. برای یادگیری این ویژگی کاربردی مقاله ی زیر را مطالعه کنید. amazon fire tv   مراحل تلویزیون را روشن کنید. اگر تلویزیون شما به اینترنت متصل نباشد نمی توانید برای آن برنامه دانلود کنید. اگر تلویزیون شما از نسل سوم تلویزیون یا مدل های قدیمی تر باشد, نمی توانید از ...

ادامه مطلب