بایگانی برچسب ها: تعبیر خواب گاز گرفتن تمساح

تعبیر خواب گاز گرفتن دست توسط گرگ

تعبیر خواب گاز گرفتن دست توسط گرگ

تعبير خواب گاز گرفتن چیست؟ تعبیر خواب گاز گرفتن توسط یک حیوان وحشی و درنده میتواند نشانه و تعبیر یک خصومت و دشمنی برای فرد باشد در زیر تعبیرات بیشتری توسط معبران برای شما ارائه شده است. معبرین کهن و اسلامی گاز گرفتن توسط حیوانی درنده را در خواب نشانه خصومت و دشمنی می‌دانند ولی در برخی موارد دیده شده گاز گرفتن به بیماری نیز تفسیر گشته است. نکته در این تفاسیر این است که نوع حیوان درنده مانند سگ، شیر و… در تفسیر گاز گرفتن مؤثر است و بایست...

ادامه مطلب