بایگانی برچسب ها: آیا حجامت کردن و خارج کردن خون از بدن در ماه رمضان از مبطلات روزه است؟

آیا حجامت روزه را باطل میکند؟

آیا حجامت روزه را باطل میکند؟

  آیا حجامت روزه را باطل میکند؟ آیت الله خامنه ای: ۱۹۲. آیا حجامت کردن و خارج کردن خون از بدن در ماه رمضان از مبطلات روزه است؟ ج) جزو مبطلات روزه نیست(حجامت کردن روزه را باطل نمیکند)، ولی خارج کردن خونی که موجب ضعف شود ـ با حجامت و غیره ـ برای روزه‌دار کراهت دارد. آیت الله مکارم شیرازی: پرسش :آیا حجامت روزه را باطل میکند؟ آیا خون گرفتن در آزمایشگاه (برای تعیین گروه خونی یا آزمایش خون) روزه را باطل می کند؟ پاسخ : خیر، ولی اگر موجب ضعف شود کراه...

ادامه مطلب