بایگانی برچسب ها: آموزش باز کردن فایل های xps

نحوه باز کردن فایل های XPS در نسخه های قدیمی سیستم عامل ویندوز

نحوه باز کردن فایل های XPS در نسخه های قدیمی سیستم عامل ویندوز

  نحوه باز کردن فایل های XPS در نسخه های قدیمی سیستم عامل ویندوز   فایل های XPS جایگزین فایل های PDF  مایکروسافت می باشند و به طور پیش فرض تنها با استفاده از XPS Viewer قابل نمایش هستند. XPS Viewer تنها در کامپیوتر هایی با سیستم عامل Windowsو  Vistaنصب می شود و در نسخه های قدیمی تر ویندوز باید Microsoft .NET Framework را نصب کنید. اگر از سیستم عامل Mac OS X استفاده می کنید, می توانید از یک تبدیل کننده ی XPS-to-PDF استفاده...

ادامه مطلب

نحوه باز کردن فایل های XPS در سیستم عامل ویستا

نحوه باز کردن فایل های XPS در سیستم عامل ویستا

  نحوه باز کردن فایل های XPS در سیستم عامل ویستا   فایل های XPS جایگزین فایل های PDF  مایکروسافت می باشند و به طور پیش فرض تنها با استفاده از XPS Viewer قابل نمایش هستند. XPS Viewer تنها در کامپیوتر هایی با سیستم عامل Windowsو  Vistaنصب می شود و در نسخه های قدیمی تر ویندوز باید Microsoft .NET Framework را نصب کنید. اگر از سیستم عامل Mac OS X استفاده می کنید, می توانید از یک تبدیل کننده ی XPS-to-PDF استفاده کنید یا یک برنامه ی X...

ادامه مطلب

نحوه باز کردن فایل های XPS با استفاده از برنامه تبدیل کننده XPS-to-PDF در سیستم عامل مکینتاش

نحوه باز کردن فایل های XPS با استفاده از برنامه تبدیل کننده XPS-to-PDF در سیستم عامل مکینتاش

  نحوه باز کردن فایل های XPS با استفاده از یک برنامه ی تبدیل کننده XPS-to-PDF در سیستم عامل مکینتاش   فایل های XPS جایگزین فایل های PDF  مایکروسافت می باشند و به طور پیش فرض تنها با استفاده از XPS Viewer قابل نمایش هستند. XPS Viewer تنها در کامپیوتر هایی با سیستم عامل Windowsو  Vistaنصب می شود و در نسخه های قدیمی تر ویندوز باید Microsoft .NET Framework را نصب کنید. اگر از سیستم عامل Mac OS X استفاده می کنید, می توانید از یک تبدیل ...

ادامه مطلب

نحوه باز کردن فایل های XPS با استفاده از تبدیل کننده ی آنلاین XPS-to-PDF

نحوه باز کردن فایل های XPS با استفاده از تبدیل کننده ی آنلاین XPS-to-PDF

  نحوه باز کردن فایل های XPS با استفاده از تبدیل کننده ی آنلاین XPS-to-PDF   فایل های XPS جایگزین فایل های PDF  مایکروسافت می باشند و به طور پیش فرض تنها با استفاده از XPS Viewer قابل نمایش هستند. XPS Viewer تنها در کامپیوتر هایی با سیستم عامل Windowsو  Vistaنصب می شود و در نسخه های قدیمی تر ویندوز باید Microsoft .NET Framework را نصب کنید. اگر از سیستم عامل Mac OS X استفاده می کنید, می توانید از یک تبدیل کننده ی XPS-to-PDF...

ادامه مطلب